تبلیغات
شیعه چه می گوید ؟ - خدا در باور شیعه
 • نخستین اصل در اسلام توحید و یگانه پرستی است . از این جهت دیدگاه یك مذهب در مورد خداوند و معرفتی كه از خدا به پیروانش ارائه می كند , از اهمیت بسیاری برخوردار است . ممكن است یك مذهب از خداوند تصویری بسیار ساده و ابتدائی به ذهن پیروان خود بیافریند به گونه ای كه خداوند در اندیشه آن ها از یك انسانی كه تنها قدرتش كمی مافوق انسان ها است فرا تر نرود و در سایر ویژگی ها كاملا شبیه و همسان با خود پرستندگان باشد ؛ مثلا همه اعضایی كه یك انسان از دست و پا و بینی و چشم و گوش و ... دارد خدای آن مذهب نیز داشته باشد تنها فرقش در قوت آن نیروها است كه مثلا خداوند چشمانش قوی تر از انسان ها است و ... همچنین نیازهای او نیز مانند نیازهای انسان ها است. همانگونه كه یك انسان نیاز به جا و مكانی برای نشست و گشت و گذار دارد , اونیز دارد و همانگونه كه انسان ها بر صندلی و تخت می نشیند او نیز بر آن ها تكیه می زند ولكن فرقی كه دارد بزرگی جسم خدا و بزرگی صندلی او است . و تنها استثنائی كه برخی از مذاهب می كنند , غذا نخوردن خدایش است .


 • اما خداوند در مذهب تشیع منزه تر از این است كه همانند انسان ها و مخلوقات  تصویر شود  و در ذات و صفات وجودی خود به بشر شباهت داشته باشد . از نظر شیعه خداوند همانگونه كه در قرآن آمده است ، هیچ شبیه و نظیری ندارد "لیس كمثله شیئ" و به هیچ چیزی احتیاج ندارد "  انتم الفقراءالی الله والله هو الغنی الحمید  "  منشا همه این اشتباهات قایل شدن جسم برای خدا است زیرا وقتی ما برای خدا جسم قایل شدیم اوهمانگونه كه به مكان نیاز خواهد داشت به اعضای چون دست و پا و گوش و چشم و  غیره احتیاج خواهد داشت  همانطوری كه اگر جسم داشته باشد شبیه مخلوقاتش خواهد شد .

  شیعه خداوند را از جسم داشتن كه سرمنشا بسیاری از تصورات نابجا در مورد خداوند و مستلزم شبیه شدن خداوند به مخلوقات است , منزه می داند و خداوند را بالاتر از این می داند كه به این صفات متصف گردد.

  این بخاطر جهل و محدودیت گستره معلومات انسان ها است كه فكر می كند خداوند هم مانند انسان ها جسم  دارد چون او در این جهان هرچه مشاهده می كند جسم است و حجم و بنابر این نمی تواند موجودی را كه واجد این صفات نباشد , درك كند . همانگونه كه یك مورچه بخاطر محدودیت ادراكی خود تصویری كه از خدا خواهد داشت , كاملا شبیه یك مورچه خواهد بود و تنها فرق خدای او باخودش شاخ های بسیار بلند و نیرومند خدای او است وچون شاخ برای مورچه اهمیت بسیار فوق العاده دارد , برای او غیر قابل تصور است كه خدا شاخ نداشته باشد . اما انسان ها كه دركش بیشتر از مورچه است به این تصور مورچه از خدا می خندند اما بعضی از ما انسان ها خود گرفتار همان خطای مورچه ها می  شویم  خدای خود را شبیه خودمان به تصویر می كشیم .
 • طبقه بندی: عقیدتی ،

  تاریخ : دوشنبه 18 تیر 1386 | 05:07 ق.ظ | نویسنده : حقگو | نظرات
  .: Weblog Themes By SlideTheme :.
  

 • دست بند