تبلیغات
شیعه چه می گوید ؟ - اهل سنت پیروی از کدام سنت ۲

اهل سنت پیروی از كدام سنت ؟

اهل سنت متأسفانه با سوء استفاده از كلمه سنت مدعی هستند تنها آن ها پیروان رسول الله (ص) و سنت او هستند و اهل تشیع پیرو سنت رسول الله(ص) نیستند در صورتی كه  امر كاملا برعكس است. این اهل تشیع است كه پیرو راستین سنت رسول خدا(ص) می باشند و اهل سنت پیروان سنت صحابه بویژه پیروان سنت حضرت عمر می باشند.

همانگونه كه در پست قبلی مربوط به " اهل سنت پیروی از كدام سنت؟" گذشت، شعار خلیفه دوم  این بود كه " قرآن ما را كفایت است" ؛ یعنی ما به سنت رسول خدا و احادیث او احتیاج نداریم.

حضرت عمر  به دادن شعار اكتفا نكرد و در زمان خلافت خودش و همچنین خلافت ابوبكر كه  عمر بزرگترین مشاورش بود و سیاست های حضرت ابوبكر را تعیین می كرد ، به این شعار جامه عمل پوشاند و با شدت آن را پی گیری كرد. یكی از اقدامات حضرت عمر در راستای سنت زدایی از جامعه و مقابله با سنت رسول خدا(ص)  جلوگیری از نشر احادیث رسول خدا(ص) بود. وی به ولایات بخشنامه كرد : از رسول الله (ص) كم حدیث نقل كنند.[1]  خلیفه دوم همچنین از اصحاب خواست هركه احادیث  رسول خدا(ص) را جمع كرده و نوشته است ، نزد او بیاورد و چنین وانمود كرد كه می خواهد به آنان پاداش و جایزه بدهد . پس از یكماه وقتی همه نوشته های خود را از احادیث رسول الله(ص) آوردند ، حضرت عمر همه را سوزاند و گفت :‌ " ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا علیها و تركوا كتاب الله و انی والله لا اشوب كتاب الله  بشیئ ابدا " یعنی : پیش از شما گروهی بودند كه كتاب هایی نوشتند و به رو بر آن افتادند (بشدت مشغول آن شدند) و كتاب خدا را رها كردند. بخدا سوگند من نمی گذارم كتاب خدا با چیزی مخلوط شود.  آنگاه به شهرها بخشنامه كرد : " من  كان عنده شیئ فلیمحه  " یعنی : هركس از احادیث رسول خدا(ص) نزدش چیزی هست با ید آن را محو و نابود كند .[2]

حضرت عمر همچنین كسانی را كه از سنت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) تبعیت می كردند ، تازیانه می زد. یكی از سنت های رسول خدا(ص) دو ركعت نماز مستحبی بود كه  پس از نماز عصر انجام می داد. اصحاب آن حضرت نیز برای اقتدا به سنت او این عمل را تا خلافت عمر انجام می دادند اما عمر  در زمان خلافتش از آن نهی كرد و هركه انجام می  داد با تازیانه او را می زد. یكی از اصحابی كه بخاطر پیروی از سنت رسول خدا(ص) تازیانه خورد زید بن خالد جهنی است . وی در زمان  خلافت خلیفه دوم  پس از نماز عصر  دو ركعت نماز مستحبی خواند . عمر به او اعتراض كرد. وی جواب داد :‌  انه لا یدعهما بعد اذ رأی رسول الله (ص) یصلیهما  "  یعنی :‌ من از وقتی دیدم رسول خدا(ص) این دو ركعت  نماز را انجام می داد ، تاكنون آن را ترك نكرده ام.  و عمر در پاسخ گفت :‌  " لولا انی اخشی أن یتخذها الناس سلما الی الصلاه حتی اللیل لم اضرب فیهما " یعنی :  اگر نمی ترسیدم كه  مردم  این دو ركعت را نردبانی (بهانه ای ) برای انجام نماز تا نماز مغرب قرار  دهند ، بخاطر آن كسی را نمی زدم .[3]

در همین راستا حذیفه بن یمان گفته :‌" ابتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا" یعنی :‌ كار به جایی رسید كه  اگر كسی نماز مستحبی می خواست بخواند نمی توانست مگر مخفیانه .[4]

حضرت عثمان در منی بر خلاف سنت رسو خدا (ص) كه نماز را به قصر می خواند ، نماز را تمام خواند . زمانی او مریض شد و نتوانست خود امامت نماز را به عهده بگیرد . وی از حضرت علی(ع) خواست تا بجای او در نماز امامت كند اما حضرت علی(ع) شرط  كرد  تنها در صورتی نماز را امامت می كند كه  به سنت رسول خدا(ص) عمل كند و نماز را مطابق با سنت رسول خدا(ص) به قصر انجام دهد ، اما حضرت عثمان نپذیرفت .[5]

اكنون شما قضاوت كنید آیا كسانی كه خود را پیرو چنین كسانی می دانند ، پیرو سنت  رسول الله (ص) هستند ؟

 

 [1] -  طبقات ابن سعد ، ج6، ص7 و كنز العمال ج2  ، ص83  و  سنن ابن ماجه ج1، ص85 ، مستدرك حاكم ، ج1، ص102

[2] -  البدایه و النهایه : ابن كثیر ج8، ص107 و الطبقات الكبری :‌ابن سعد ج5، ص188 و ج6 ،ص 7 و ج3 ، ص278 و مستدرك حاكم ، ج1، ص102

[3] -  كنز العمال ج4 ، حدیث شماره  4123 و مسند احمد بن حنبل ج4 ، ص115

[4] -  صحیح مسلم ج1، ص91 و صحیح بخاری ج2 ، ص116

[5] -  المحلی ج4 ، ص270 و ذیل سنن بیهقی از تركمانی ج3 ، ص144
طبقه بندی: عمومی،

تاریخ : جمعه 25 آبان 1386 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : حقگو | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دست بند